ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC THEO CÁCH TIẾP CẬN CDIO

10 - 12 -2019

Tiếp nối buổi Hội thảo “Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý nước đô thị”, VUCICO tiếp tục tham gia buổi Dự thảo Đổi mới chương trình Đào tạo ngành Cấp thoát nước theo cách tiếp cận CDIO tại Đại học Xây dựng Hà Nội (10/12/2019)

Buổi Dự thảo đề cập đến vấn đề ” Hợp tác mạng lưới kết nối Nhà trường – Doanh nghiệp Cấp thoát nước”

Một số hình ảnh của Buổi dự thảo:

 

Xin chào!
Yêu cầu tư vấn
Vui lòng để lại thông tin, VUCICO VIETNAM sẽ liên hệ sớm nhất!