HỘI THẢO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG QUẢN LÝ NƯỚC ĐÔ THỊ

14 - 05 -2021

Hội thảo Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý nước đô thị vừa được diễn ra vào ngày hôm nay (09/12/2019) tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Đây là sự kiện được tổ chức nhằm thực hiện kế hoạch Xây dựng, phát triển mạng lưới hợp tác nhà trường – doanh nghiệp trong lĩnh vực Kỹ thuật nước và Môi trường.

Thông qua sự kiện lần này, VUCICO đã mang đến bài giới thiệu về các công nghệ tiên tiến và hiện đại cho mạng lưới nước đô thị thời đại 4.0

Các công nghệ nổi bật mà VUCICO mang đến sự kiện lần này:

  • Thiết bị công nghệ trong Cấp thoát nước đô thị
  • Quản lý nước 4.0 – Nguồn nước (Các giải pháp công nghệ và thiết bị để phục vụ kiểm soát nguồn nước và hệ thống cảnh báo sớm)
  • Quản lý mạng lưới Cấp nước thông minh
  • Công nghệ xử lý nước và hóa chất (Công nghệ xử lý nước biển, công nghệ xử lý nước thải…)

Buổi Hội thảo cũng là tiền đề cho việc hợp tác giữa VUCICO và Viện Khoa học Kỹ thuật Môi trường – hướng đến sự phát triển bền vững; đào tạo nguồn nhân lực; thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Quốc tế trong lĩnh vực Cấp thoát nước, Kỹ thuật hạ tầng và Bảo vệ môi trường.

Một số hình ảnh của Buổi hội thảo:

 

Xin chào!
Request counselling
Please leave your information, VUCICO VIETNAM will contact you as soon as possible!