ELECTROSCAN (USA)

13 - 05 -2021
  • Electroscan thiết kế và sản xuất thiết bị dò tìm rò rỉ bằng đầu dò điện từ cho hệ thống cấp nước và thoát nước, tích hợp với phần mềm đám mây CriticalSewer® và CriticalH2O® giúp định vị chính xác vị trí rò rỉ. Hệ thống này có thể kết hợp với hệ thống CCTV để cải thiện đáng kể khả năng phát hiện những điểm bể không thể giám sát bằng hình ảnh trên CCTV.
Xin chào!
Request counselling
Please leave your information, VUCICO VIETNAM will contact you as soon as possible!