GREYLINE (Canada)

13 - 05 -2021
  • GREYLINE là công ty hàng đầu về thiết bị đo siêu âm trong công nghiệp và môi trường, chuyên phát triển và sản xuất thiết bị quan trắc lưu lượng và mực nước bao gồm thiết bị đo mực nước siêu âm và đồng hồ đo lưu lượng siêu âm cho ống kín hoặc kênh hở.
  • Các cơ sở nghiên cứu hiện đại tại Greyline bao gồm hệ thống ống kín và hệ thống kênh mở.
  • Với nhiều năm phát triển ổn định, các sản phẩm Greyline được bán và hỗ trợ trên toàn thế giới.
Xin chào!
Request counselling
Please leave your information, VUCICO VIETNAM will contact you as soon as possible!