Trac Water (Thiết bị phân tích chất lượng nước lưu động)

Giới thiệu chung về sản phẩm
 • Xuất xứ: Australia
 • Ứng dụng: Quan trắc các chỉ tiêu: Clo dư, pH, nhiệt độ, áp lực dòng chảy…
 • Đặc tính sản phẩm:
  – Khả năng hiệu chuẩn nhanh chóng và dễ dàng
  – Tùy chọn lắp đặt ORP, độ mặn, áp lực tức thời
  – Truyền thông Wifi, 4G
  – Plug and Play – Tất cả tích hợp trong một mô-đun, sử dụng ngay không cần lắp đăt