Westech (Xử lý nước cấp)

Giới thiệu chung về sản phẩm
 • Xuất xứ: USA
 • Ứng dụng: Cung cấp các giải pháp xử lý nước sạch dạng mô-đun.
 • Một số công nghệ trong xử lý nước sạch:
  – Đan lọc 2 tầng HDPE
  – Bể lắng, tuyển nổi,…
  – Hệ thống lọc màng UF, RO, MBR,…
  – Hệ thống song chắn rác thô, tinh.
  – Giải pháp trọn gói cho công trình xử lý nước.