Calgon Carbon (Xử lý nước thải)

Giới thiệu chung về sản phẩm
  • Xuất xứ: Hoa Kỳ
  • Ứng dụng: Xử lý nước thải công nghiệp, nước thải đô thị
  • Tính năng cơ bản:
    – Xử lý nước thải kênh hở
    – Công suất xử lý nước thải tại UVT thấp nhất 35%