Westech (Xử lý nước thải)

Giới thiệu chung về sản phẩm
 • Xuất xứ: USA
 • Ứng dụng: Các giải pháp xử lý nước thải dạng mô-đun
 • Một số công nghệ trong xử lý nước thải:
  – Thiết bị sục khí cho xử lý hiếu khí
  – Thiết bị xử lý kỵ khí
  – Thiết bị xử lý sinh học
  – Hệ thống trộn
  – Hệ thống xử lý sắt mangan
  – Hệ thống tách dầu
  – Giải pháp trọn gói cho xử lý nước thải