VIETWATER 2019

31 - 03 -2021

Cấp thoát nước là một trong những ngành then chốt trong quá trình tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của Việt Nam. Các mục tiêu như 70% đô thị có hệ thống thoát nước, 20% -50% nước thải được xử lý và giảm lượng nước sạch đô thị…

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LẦN THỨ 16 “GREEN AND SMART SOCIETY”

17 - 10 -2019

Hội nghị Khoa học Công nghệ của Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Quốc gia TP.HCM được tổ chức luân phiên 2 năm 1 lần. Hội nghị là nơi các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các nhà quản lý trong nước và quốc tế có cơ hội…