VUCICO PHỐI HỢP VỚI ĐẠI HỌC XÂY DỰNG TRONG ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO NGÀNH NƯỚC

04 - 02 -2020

Ngày 3/1/2020, tại Đại học Xây dựng Hà Nội đã diễn ra Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Xây dựng và 15 doanh nghiệp ngành Nước, trong đó có VUCICO.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Duy Hoà nhấn mạnh: Việc thành lập Mạng lưới kết nối Nhà trường – Doanh nghiệp ngành Nước, mở đầu bằng ký kết Thoả thuận chính thức với 15 doanh nghiệp là vô cùng quan trọng, phù hợp với chiến lựợc của Nhà trường trong việc từng bước hiện thực hóa cách tiếp cận và công nghệ đào tạo theo CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate hay Hình thành ý tưởng – Thiết kế – Triển khai – Vận hành), góp phần nâng cao chất lượng đào tạo với chuẩn đầu ra, đáp ứng yêu cầu thực tế, để kỹ sư sau khi ra trường có thể làm việc được ngay. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hướng tiếp cận CDIO trong xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo đại học các ngành kỹ thuật đang trở thành một cách tiếp cận hiện đại, được áp dụng tại nhiều trường đại học tiên tiến trên thế giới. Hướng tiếp cận này đặc trưng bởi sự kết hợp chặt chẽ giữa trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Theo Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam: http://tapchicapthoatnuoc.vn/2/2580/Dai_hoc_Xay_dung_phoi_hop_voi_doanh_nghiep_tr111ng_doi_moi_dao_tao_nganh_nuoc.html

 

Xin chào!
Yêu cầu tư vấn
Vui lòng để lại thông tin, VUCICO VIETNAM sẽ liên hệ sớm nhất!