7 LÝ DO NÊN CHỌN UV CHO CÔNG TÁC KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI

23 - 04 -2020

1. Tia UV tiêu diệt các vi sinh vật thông qua quá trình vật lý một cách nhanh chóng.

2. Sử dụng UV rất đơn giản và thân thiện với môi trường

3. UV không cần vận chuyển cũng như xử lý hoặc lưu trữ hóa chất độc hại, chất gây ăn mòn.

4. Hệ thống UV không tạo ra các sản phẩm phụ (by-products) gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái nên cần hạn chế.

5. Tia UV có hiệu quả cao trong công tác xử lý các động vật nguyên sinh kháng clo như Cryptosporidium và Giardia.

6. UV xử lý cực hiệu quả cho tất cả các tốc độ dòng chảy, và phù hợp cho cả thành thị và nông thôn

7. UV có thể xử lý nước thải sơ cấp, nước thải hỗn hợp, nước thải thứ cấp và nước thải tái sử dụng

Xin chào!
Yêu cầu tư vấn
Vui lòng để lại thông tin, VUCICO VIETNAM sẽ liên hệ sớm nhất!