ĐỌC SỐ ĐỒNG HỒ TỪ XA CHO KHÁCH HÀNG TIÊU DÙNG LỚN

06 - 05 -2020

Các đơn vị khách hàng lớn như bệnh viện, công nghiệp, các cơ sở thể thao như nhà thi đấu, sân vận động, khách sạn, trung tâm mua sắm, vv, mặc dù ít hơn về số lượng so với khách hàng cá nhân vẫn có tác động lớn đến mạng lưới phân phối nước.
Do đó, đọc số và tích hợp lưu lượng tiêu thụ của họ là cần thiết cho chẩn đoán và phân tích hoạt động mạng lưới nước.
Bộ Datalogger LS SOFREL giám sát chặt chẽ mức tiêu thụ được đọc bằng đồng hồ nước được lắp đặt trong khuôn viên của những đơn vị tiêu dùng lớn này. Bộ logger cung cấp một bản ghi tiêu thụ hàng ngày và truyền dữ liệu đến các trạm SCADA để cho phép các công ty cấp nước lập bản tóm tắt tiêu dùng cho mỗi khách hàng. Datalogger cũng có khả năng ngay lập tức phát hiện và báo cáo mọi sự cố.
Các bản tóm tắt lượng nước sử dụng hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng có thể được xuất trực tiếp dưới định dạng Excel và gửi cho khách hàng để biết thông tin. SOFREL WEB LS cũng có thể cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào dữ liệu thu được qua Internet bằng quy trình đăng nhập an toàn, do đó cho phép khách hàng sử dụng toàn bộ phạm vi chức năng phần mềm để theo dõi mức tiêu thụ của họ.
Dữ liệu được cung cấp bởi Datalogger cũng có thể đóng góp vào việc lập hóa đơn tiền nước tiêu thụ.

 

 

Nguồn: https://www.lacroix-sofrel.com/applications/water/solutions-distribution-networks/meters-remote-reading

Xin chào!
Yêu cầu tư vấn
Vui lòng để lại thông tin, VUCICO VIETNAM sẽ liên hệ sớm nhất!