7 LÝ DO NÊN CHỌN UV CHO CÔNG TÁC KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI

28 - 09 -2022

1. Tia UV tiêu diệt các vi sinh vật thông qua quá trình vật lý một cách nhanh chóng. 2. Sử dụng UV rất đơn giản và thân thiện với môi trường 3. UV không cần vận chuyển cũng như xử lý hoặc lưu trữ hóa chất độc hại, chất…