ASAHI KASEI (Japan)

13 - 05 -2021
  • ASAHI KASEI là tập đoàn cung cấp giải pháp lọc MF (Micro-Filter) và UF (Ultra-Filter) bằng công nghệ màng sợi rỗng Microza, loại bỏ hầu hết các chất hữu cơ và cặn bẩn trong nước, với module bền bỉ, chính xác và hiệu quả.
Xin chào!
Request counselling
Please leave your information, VUCICO VIETNAM will contact you as soon as possible!