ASTERRA (Israel)

13 - 05 -2021
  • ASTERRA cung cấp một cách tiếp cận hoàn toàn mới cung cấp một phương pháp không xâm lấn, sáng tạo cho vấn đề rò rỉ nước ở đô thị, bằng cách phân tích hình ảnh quang phổ từ vệ tinh. Khi so sánh với bất kỳ giải pháp chống thất thoát nước hiện tại nào dành cho các đơn vị cấp nước, phát hiện rò rỉ dựa trên vệ tinh sẽ xác định được nhiều sự rò rỉ nước hơn trong cùng một khoảng thời gian.
  • Được lấy từ các cảm biến gắn trên vệ tinh, hình ảnh thô được phủ lên các hệ thống GIS và sau đó được xử lý bằng các thuật toán của ASTERRA.
  • Khi vệ tinh quay quanh trái đất ở độ cao rất cao, chúng có khả năng xử lý 3.500 kilômet vuông, do đó bao phủ toàn bộ hệ thống phân phối. Ngoài ra, công nghệ có thể được sử dụng độc lập với điều kiện thời tiết và thời gian trong ngày.
Xin chào!
Request counselling
Please leave your information, VUCICO VIETNAM will contact you as soon as possible!