ELECTROLYTIC (USA)

13 - 05 -2021
  • ELECTROLYTIC Technologies là nhà sản xuất hệ thống điều chế Clo và nước Javen tại chỗ hàng đầu tại Hoa Kỳ. Hệ thống điều chế khí Clo tại chỗ an toàn và theo nhu cầu từ nước muối hoặc kết hợp với sản phẩm phụ tạo ra nước Javen siêu tinh khiết với chi phí thấp dưới giá thị trường.
  • Máy phát điện Klorigen chủ yếu là các nhà máy chlor-alkali quy mô nhỏ tạo ra khí clo và natri hydroxit hoặc natri hypoclorit có cùng nồng độ chất lượng cao, siêu tinh khiết, 10-15%, như số lượng lớn) sodium hypochlorite.
  • Electrolytic Technologies có công nghệ và giải pháp mới nhất để tạo ra một cách an toàn và thuận tiện hóa chất.
Xin chào!
Request counselling
Please leave your information, VUCICO VIETNAM will contact you as soon as possible!