FISHER LABS (USA)

13 - 05 -2021
  • FISHERLABS có hơn 85 năm kinh nghiệm trong sản xuất các thiết bị dò tìm kim loại và công trình ngầm. Thiết bị của Fisher Labs có thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ dàng xác định được các vật thể kim loại bị chôn lấp.
Xin chào!
Request counselling
Please leave your information, VUCICO VIETNAM will contact you as soon as possible!