FLUENCE (Israel)

13 - 05 -2021
 • FLUENCE có hơn 30 năm kinh nghiệm trong thiết kế, xây dựng và vận hành các nhà máy xử lý nước biển, nước lợ, nước mặt, nước thải thành nước sạch, sử dụng các công nghệ độc quyền cho nhiều ứng dụng khu đô thị, thương mại và công nghiệp. Các giải pháp xử lý nước thải được phân cấp theo tiêu chuẩn và được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng, đảm bảo độ tin cậy và tính hiệu quả về chi phí.
 • Fluence tập hợp các công nghệ xử lý nước đột phá và các nền tảng phân phối đã được chứng minh để tối ưu hóa chu kỳ nước cho thế kỷ 21. Cung cấp các giải pháp xử lý và tái sử dụng nước cấp và nước thải bền vững và nhanh chóng, giúp cho các doanh nghiệp và cộng đồng trên toàn thế giới tận dụng tối đa tài nguyên nước.
 • Các giải pháp bao gồm:
  Công nghệ tiết kiệm năng lượng làm giảm capex và opex
  Các giải pháp xử lý phân cấp được đóng gói và được thiết kế sẵn để triển khai nhanh chóng
  Gói tài chính được điều chỉnh để tài trợ cho các nhà máy xử lý nước và nước thải
  Xây dựng và vận hành theo hợp đồng xây dựng – vận hành – chuyển giao (BOT), cho thuê tài chính và hoạt động, và tái sử dụng như một dịch vụ (RaaS)
Xin chào!
Request counselling
Please leave your information, VUCICO VIETNAM will contact you as soon as possible!