GSSI (USA)

13 - 05 -2021
  • GSSI có gần 40 năm kinh nghiệm trong thiết kế, chế tạo các thiết bị và phần mềm phục vụ cho việc khảo sát địa chất và công trình ngầm. Các sản phẩm của GSSI được thiết nhỏ gọn, bền bỉ, dễ dàng vận chuyển. Phần mềm có giao diện đơn giản, dễ thao tác điều khiển.
Xin chào!
Request counselling
Please leave your information, VUCICO VIETNAM will contact you as soon as possible!