ICL (Israel)

13 - 05 -2021
  • ICL chuyên cung cấp giải pháp khử trùng bằng Clo dạng hạt an toàn, thay thế cho các hệ thống hiện hữu như Clo khí, Javen, Clo bột, … với nhiều ưu điểm vượt trội về khả năng hoà tan, hệ thống tự động hoá hoàn toàn, dễ vận hành và an toàn cho người vận hành.
  • ICL là một công ty đại chúng có cổ phiếu được niêm yết kép trên Sở giao dịch chứng khoán New York và Sở giao dịch chứng khoán Tel Aviv (NYSE và TASE: ICL). Các cổ đông bao gồm Tập đoàn Israel (45,93%) và công chúng (54,07%).
Xin chào!
Request counselling
Please leave your information, VUCICO VIETNAM will contact you as soon as possible!