KIM VALVES (Israel)

13 - 05 -2021
  • KIM VALVES với hơn 50 năm kinh nghiệm trong nhà sản xuất van màng chất lượng cao tại Israel. Kết hợp những công nghệ tiên tiến bao gồm gia công, lắp ráp, sơn phủ với kỹ thuật đặc biệt, hệ thống kiểm tra chất lượng đảm bảo độ chính xác, độ bền và độ tin cậy cao, cho phép sản phẩm được thiết kế phù hợp với các ứng dụng khắc nghiệt nhất.
  • Các sản phẩm lâu dài được biết đến với độ tin cậy và độ bền cao và có thể được tìm thấy ở một số nhà máy khử muối lớn nhất trên thế giới cũng như trong ngành hóa chất, cơ sở hạ tầng nước và các ứng dụng chữa cháy.
Xin chào!
Request counselling
Please leave your information, VUCICO VIETNAM will contact you as soon as possible!