LABARONNE CITAF (France)

13 - 05 -2021
  • LABARONNE CITAF với gần 60 năm kinh nghiệm trong sản xuất bồn chứa lưu động tại Pháp. Bồn chứa lưu động được chế tạo từ vải tráng polyester với độ bền cao, có nhiều hình dạng có thể đáp ứng nhiều yêu cầu của khách hàng.
Xin chào!
Request counselling
Please leave your information, VUCICO VIETNAM will contact you as soon as possible!