McELROY (USA)

13 - 05 -2021
  • McElroy cung cấp giải pháp máy hàn ống nhựa nhiệt dẻo như HDPE, PPR. Sản phẩm đa dạng, chất lượng, sáng tạo, phù hợp với tất cả các điều kiện thi công tại công trường, thiết bị đáng tin cậy, rút ngắn thời gian thi công, giảm chi phí nhân công và chi phí dự án, đảm bảo chất lượng mối hàn cao nhất theo tiêu chuẩn Mỹ, Châu Âu, …
Xin chào!
Request counselling
Please leave your information, VUCICO VIETNAM will contact you as soon as possible!