MICRONICS (UK)

13 - 05 -2021
  • MICRONICS cung cấp giải pháp đo đếm lưu lượng chất lỏng bằng công nghệ siêu âm sử dụng nguyên lý transit-time hoặc doppler. Ứng dụng đo lưu lượng nước sạch, nước bẩn, hoá chất, dầu, năng lượng hệ thống làm mát HVAC, …đo lưu lượng trong ống có áp, ống chảy 1 phần hoặc kênh hở.
  • Với 35 năm kinh nghiệm trong thị trường dòng chảy, Micronics có thể cung cấp các giải pháp độc đáo cho khách hàng trên toàn thế giới thông qua mạng lưới phân phối lâu đời.
Xin chào!
Request counselling
Please leave your information, VUCICO VIETNAM will contact you as soon as possible!