ROTORK (UK)

13 - 05 -2021
  • ROTORK là nhà sản xuất thiết bị truyền động van hàng đầu, cung cấp giải pháp tự động hoá hệ thống van tại các nhà máy xử lý nước hoặc trên mạng lưới truyền tải bằng bộ truyền động điện và khí nén, phù hợp cho các loại van như van bướm, van cổng, van cửa phai, van dao, …
Xin chào!
Request counselling
Please leave your information, VUCICO VIETNAM will contact you as soon as possible!