SAINTE LIZAIGNE (France)

13 - 05 -2021
  • Sainte Lizaigne cung cấp giải pháp đai khởi thủy và phụ tùng chất lượng cao, phù hợp cho nhiều điều kiện lắp đặt, các loại vật liệu ống và đường kính khác nhau.
  • Chứng nhận ISO 9001, 14001 và OHSAS của AFAQ: SAINTE-LIZAIGNE đáp ứng tất cả các yêu cầu về vệ sinh, chất lượng và các yêu cầu về tiêu chuẩn an toàn, vận hành và duy trì hệ thống quản lý môi trường.
  • Cam kết phát triển bền vững: Sainte-Lizaigne đã nhận được chứng chỉ AQUAPLUS.
Xin chào!
Request counselling
Please leave your information, VUCICO VIETNAM will contact you as soon as possible!