TECHKEM (Malaysia)

13 - 05 -2021
  • TECHKEM chuyên về hóa chất & công nghệ xử lý nước đặc biệt để cải thiện hiệu suất của quy trình xử lý nước và nước thải. Dòng sản phẩm CHEMCHLOR được chế tạo và sản xuất đặc biệt tại Malaysia. Công nghệ tiên tiến bao gồm chất tạo bông & keo tụ; hệ thống theo dõi dòng chảy (SCM); Thiết kế EPC & thiết bị xử lý nước.
Xin chào!
Request counselling
Please leave your information, VUCICO VIETNAM will contact you as soon as possible!