VONROLL (Switzerland)

13 - 05 -2021
  • VONROLL Hydro chuyên cung cấp giải pháp dò tìm rò rỉ sử dụng công nghệ tiên tiến từ Thuỵ Sỹ, giúp phát hiện nhanh chóng các điểm rò rỉ, là công cụ đắc lực trong công tác dò tìm rò rỉ, giảm tỷ lệ thất thoát trên mạng lưới cấp nước.
Xin chào!
Request counselling
Please leave your information, VUCICO VIETNAM will contact you as soon as possible!