DOROT (Israel)

15 - 08 -2018
 • DOROT với hơn 70 năm kinh nghiệm trong sản xuất van kiểm soát thủy lực trong đường ống có áp, cung cấp giải pháp toàn điện để tối ưu hóa áp lực hệ thống.
 • Các giải pháp và dịch vụ của chúng tôi trong các lĩnh vực sau:
  + Hệ thống phân phối nước cho các công trình dân dụng và công nghiệp
  + PCCC
  + Ứng dụng công nghiệp như khai thác mỏ, nước thải, biển
  + Xử lý và lọc nước
  + Thủy lợi và Nông nghiệp
  + Đo đạc nước và các loại khác
 • Mỗi sản phẩm được thử nghiệm bằng thủy lực trong các cơ sở thử nghiệm tiên tiến mô phỏng các điều kiện hiện trường chính xác.
Xin chào!
Yêu cầu tư vấn
Vui lòng để lại thông tin, VUCICO VIETNAM sẽ liên hệ sớm nhất!