ECD (USA)

15 - 08 -2018
  • ECD với hơn 40 năm kinh nghiệm trong sản xuất và cung cấp giải pháp phân tích và giám sát chất lượng nước. Ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất để phân tích chất lượng nước, đem lại kết quả đo đáng tin cậy. Bao gồm hai dải sản phẩm chính: thiết bị quan trắc online và thiết bị phân tích cầm tay.
  • Sản phẩm được sử dụng trong một số ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất, như: Hóa chất, Thực phẩm; Đồ uống, Dầu khí, Khai thác, Sản xuất điện, Bột giấy và Giấy, Bán dẫn, Thép, Nước và Nước thải. ECD đã phát triển các sản phẩm với các tính năng độc đáo và lợi thế kỹ thuật tập trung vào chất lượng, độ tin cậy, dễ sử dụng và bảo trì dẫn đến giảm tổng chi phí sở hữu.
Xin chào!
Yêu cầu tư vấn
Vui lòng để lại thông tin, VUCICO VIETNAM sẽ liên hệ sớm nhất!