ISOIL (Italy)

15 - 08 -2018
  • ISOIL cung cấp giải pháp đo đếm sản lượng nước sạch bằng công nghệ đồng hồ điện từ và đồng hồ siêu âm, và cung cấp phần mềm đồng bộ quản lý và phân tích dữ liệu đồng hồ, phù hợp cho các ứng dụng quản lý lưu lượng, áp lực, phân tích dữ liệu rò rỉ, giảm thất thoát trong mạng lưới cấp nước.
Xin chào!
Yêu cầu tư vấn
Vui lòng để lại thông tin, VUCICO VIETNAM sẽ liên hệ sớm nhất!