REALITEQ (Israel)

15 - 08 -2018
  • RealiteQ cung cấp hệ thống SCADA độc đáo và bảo mật với công nghệ chuẩn đoán và bảo trì từ xa dựa trên công nghệ mạng lưới thiết bị kết nối Internet (IoT) hiện đại nhất.
  • RealiteQ là một công nghệ điện toán đám mây hoàn chỉnh (Cloud computing), bao gồm phần mềm trên một máy chủ từ xa và phần cứng duy nhất là thiết bị kết nối iCEX được lắp đặt tại hiện trường để ghi nhận dữ liệu từ các thiết bị khác nhau. Đối tác tại Israel, Mỹ, Châu Âu và trên toàn thế giới.
  • RealiteQ được phát triển như một công nghệ thông tin và truyền thông đầu cuối (ICT) kết hợp và kiểm soát dữ liệu quan trọng và hoạt động, trong thời gian thực, cho các mạng lưới nước, máy phân tích và bộ điều khiển. Các nhân viên có liên quan, từ CEO đến kỹ thuật viên hiện trường, bất kể họ ở đâu, có thể xem và kiểm soát hệ thống.
Xin chào!
Yêu cầu tư vấn
Vui lòng để lại thông tin, VUCICO VIETNAM sẽ liên hệ sớm nhất!