DỰ ÁN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐA CHỈ TIÊU TẠI NHÀ MÁY NƯỚC THỦ ĐỨC VÀ TRẠM BƠM HÓA AN

17 - 05 -2021
  • Tên dự án: Hệ thống quan trắc chất lượng nước đa chỉ tiêu cho NMN Thủ Đức và Trạm bơm Hóa An
  • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO)
  • Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai
  • Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt 5 hệ thống Quan trắc chất lượng nước đa chỉ tiêu
  • Hình ảnh dự án:

 

 

 

Xin chào!
Yêu cầu tư vấn
Vui lòng để lại thông tin, VUCICO VIETNAM sẽ liên hệ sớm nhất!