DỰ ÁN: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QUAN TRẮC MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC CHO BÌNH ĐỊNH

19 - 04 -2021
  • Chủ đầu tư:  Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Bình Định
  • Thời gian: 2021
  • Địa điểm: Bình Định
  • Hạng mục: Hệ thống quan trắc lưu lượng và áp lực mạng ngoài

 

 

 

Xin chào!
Yêu cầu tư vấn
Vui lòng để lại thông tin, VUCICO VIETNAM sẽ liên hệ sớm nhất!