Lacroix Sofrel (Online water monitoring)

General introduction of the product
 • Xuất xứ: France
 • Ứng dụng: Datalogger – giải pháp thu thập lưu trữ và truyền dữ liệu từ xa
 • Đặc tính cơ bản:
  – Đo đọc từ xa, quản lý mạng lưới cấp nước.
  – Giám sát áp lực, lưu lượng, phát hiện rò rỉ.
  – Hệ thống quan trắc chất lượng nước.
  – Điều khiển van điều khiển áp lực
  – Tín hiệu vào: analog 4-20mA/digital