Lacroix Sofrel (SCADA)

General introduction of the product
 • Xuất xứ: France
 • Ứng dụng: Phần mềm PCWin2: SCADA SOFREL cho nhà máy xử lý nước, công nghiệp sản xuất, trạm bơm,…
 • Đặc tính cơ bản:
  – Có khả năng giao tiếp với các thiết bị datalogger LS42, RTU, sensor, các thiết bị điều khiển thông qua GSM/GPRS, PSTN, Radio, ADSL,…
  – Thu thập, lưu trữ, ghi nhận và báo động các sự cố vận hành thiết bị hoặc hệ thống
  – Thiết lập lịch trình giám sát, vận hành
  – Tin nhắn, email thông báo tình trạng hoặc báo sự cố trên máy chủ, hệ thống
  – Dữ liệu được hiển thị dạng biểu đồ, hoặc graphics. Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, truy cập, lập trình,…