vonRoll (Pressure sensor + Datalogger)

General introduction of the product
 • Xuất xứ: Switzerland
 • Ứng dụng:
 • Đặc tính cơ bản:
  – Hiển thị mức độ tín hiệu, tần số và phân tích băng tần
  – Tín hiệu đầu vào: 4-20mA hoặc 0-2V
  – Có 3 kênh đo trong đó có 2 kênh analog và 1 kênh đo xung.
  – Giám sát 24/24
  – Có thể truyền file âm thanh
  – Lắp đặt đơn giản, cài đặt bằng máy tính
  – Download dữ liệu qua phần mềm, gửi dữ liệu từ xa qua GPRS
  – Hiển thị mức tín hiệu bằng biểu đồ