Bedford Pumps (Axial mixed flow submersible pump)

General introduction of the product
 • Xuất xứ: UK
 • Ứng dụng: Nước thải, công nghiệp
 • Đặc tính cơ bản:
  – Thân bơm làm bằng thép duplex hoặc gammar
  – Cấp bảo vệ: IP68
  – Lưu lượng tối đa: 4000 l/s
  – Cột áp tối đa: 90m
  – Cánh quạt thiết kế dạng mở, ngăn tắc nghẽn bơm với chất rắn có đường kính lên đến 250mm.