Bedford Pumps (Centrifugal pump)

General introduction of the product
 • Xuất xứ: UK
 • Ứng dụng: Xử lý nước thô và nước bẩn có chứa chất rắn.
 • Đặc tính cơ bản:
  – Lưu lượng từ 200 – 5000 l/s
  – Cột áp <95m
  – Động cơ cách điện cấp F,  thiết kế BS 4999
  – Thân bơm bằng gang
  – Làm mát động cơ bằng dầu có thể hoạt động trong môi trường giếng khô và môi trường ẩm ướt
  – Thiết kế cánh quạt hạn chế tắc nghẽn, bảo trì dễ dàng, chống xâm thực.