GEORG FISCHER (Switzerland)

14 - 01 -2019
  • Georg Fischer với hơn 60.000 sản phẩm cho hơn 200 năm nghiên cứu, phát triển bởi một đội ngũ chuyên dụng, đa dạng về sản phẩm và chuyên môn bao gồm các đường ống, phụ kiện, van và công nghệ tự động hóa.
Xin chào!
Yêu cầu tư vấn
Vui lòng để lại thông tin, VUCICO VIETNAM sẽ liên hệ sớm nhất!