JAPAN ENVIRONMENTAL SCIENCE CO. LTD (Japan)

16 - 01 -2020
  • Kể từ khi thành lập, Viện Khoa học Môi trường Nhật Bản (JIES) đã nghiên cứu và phát triển để xây dựng một môi trường nơi con người có thể cùng tồn tại với thiên nhiên
Xin chào!
Yêu cầu tư vấn
Vui lòng để lại thông tin, VUCICO VIETNAM sẽ liên hệ sớm nhất!