ODIS (Israel)

02 - 05 -2020
  • Odis Filtering LTD có hơn 25 năm kinh nghiệm trong các giải pháp xử lý nước. Odis thiết kế, sản xuất, lắp đặt và hỗ trợ vận hành các nhà máy xử lý nước biển và nước mặt.
Xin chào!
Yêu cầu tư vấn
Vui lòng để lại thông tin, VUCICO VIETNAM sẽ liên hệ sớm nhất!