VALBIA (Italy)

15 - 08 -2018
  • VALBIA là nhà sản xuất bộ truyền động bằng khí nén và bằng điện hàng đầu thế giới. Các sản phầm của Valbia hoạt động ổn định, bền bỉ, chính xác, đáp ứng nhu cầu tự động hóa ngày càng cao.
Xin chào!
Yêu cầu tư vấn
Vui lòng để lại thông tin, VUCICO VIETNAM sẽ liên hệ sớm nhất!