GF – Georg Fischer (Ống PPR)

Giới thiệu chung về sản phẩm
 • Xuất xứ: Indonesia
 • Đường kính: DN20 – DN200
 • Nhiệt độ: 50C-70⁰C (950C đối với
  ống composite)
 • Cấp áp lực: PN10, PN16, PN20
  (PN25 đối với ống composite)
 • Đạt chuẩn EN15874-1/2/3, DIN
  8077-78
 • Ứng dụng: hệ thống nước nóng
  lạnh, hệ thống cấp nước sạch, hệ
  thống nước công nghiệp,…

 

ống PPR