GF – Georg Fischer (Ống HDPE)

Giới thiệu chung về sản phẩm
 • Xuất xứ: Switzerland
 • Ứng dụng: Nước làm mát, HVAC, công nghiệp, xử lý nước
 • Đặc tính cơ bản:
  – Đường kính: DN50 – DN900
  – Nhiệt độ chất lỏng: -50⁰C đến 60⁰C
  – Cấp áp lực: 130, 200, 250, 335 PSI
  – Đạt tiêu chuẩn: ASTM D638, ASTM D2837, ASTM D3035, NSF 61