RealiteQ (Quan trắc chất lượng nước online)

Giới thiệu chung về sản phẩm
 • Xuất xứ: Israel
 • Ứng dụng: Giải pháp quan trắc lưu động
 • Đặc tính cơ bản:
  – Icex là thiết bị điển hình dùng cho việc giao tiếp với các loại cảm biến, máy phân tích, bộ điều khiển đi kèm phần mềm RealiteQ
  – Tín hiệu vào: analog 4-20mA/0.5VDC, digital
  – Gửi dữ liệu về máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet.
  – Có cổng kết nối Ethernet.
  – Có hỗ trợ: VPN, NAT,…