Japan Environmetal Science Co.Ltd (Hóa chất xử lý nước nhiễm dầu)

Giới thiệu chung về sản phẩm
  • Xuất xứ: Japan
  • Ứng dụng:
  • Đặc tính cơ bản:
    – Giải pháp nhanh chóng, tiện lợi, loại bỏ nhu cầu sử dụng quá trình DAF (bể tuyển nổi)
    – Giảm lượng bùn phát sinh, giảm mùi và loại bỏ nhanh chóng dầu mỡ