TECHKEM (Hóa chất xử lý nước thải)

Giới thiệu chung về sản phẩm
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Ứng dụng: Xử lý nước bị nhiễm dầu, loại bỏ bùn
  • Đặc tính cơ bản:
    – Có thể sử dụng tại chỗ
    – Loại bỏ bùn và dầu khỏi nước hiệu quả