ĐỒNG HỒ SIÊU ÂM

29 - 06 -2021

Sử dụng đồng hồ đo lưu lượng nước dạng siêu âm sẽ giúp chúng tôi kiểm tra sự thay đổi của dòng tốc độ và nhiệt độ thông qua một hệ thống. Từ đó, các đơn vị kinh doanh sản xuất có thể xác định những thiếu sót và cơ…