DỰ ÁN CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT BỒN CHỨA MỀM TẠI BÌNH THUẬN

19 - 04 -2021

Chủ đầu tư: Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận
Thời gian: 5-2016
Sức chứa bồn: 100m3
Địa điểm: Hàm Tân- Bình Thuận
Phạm vi cung cấp: Lắp đặt bồn chứa mềm Labaronne Citaf 100m3

Hiệu quả: Dự trữ và cung cấp đủ nguồn nước cho người dân trong mùa hạn hán.

 

 

 

 

Xin chào!
Yêu cầu tư vấn
Vui lòng để lại thông tin, VUCICO VIETNAM sẽ liên hệ sớm nhất!